شماره بیستم فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی منتشر شد.


شماره بیستم فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی منتشر شد.

شماره بیستم فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی (دانشنامه های حقوقی سابق) به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران منتشر شد.
این نشریه که به منظور فراهم نمودن محیط پژوهشی برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث حقوقی در زمستان ۱۳۹۷ پایه گذاری شده بود، به شیوه داوری بسته و دوسو ناشناس منتشر می‌شود و امکان دسترسی آسان و رایگان به آن از طریق سایت نشریه و بانک های نمایه سازی نشریات علمی را فراهم کرده است. هدف اصلی این نشریه، فراهم کردن یک محیط پژوهشی مناسب برای پژوهشگران ملی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث حقوقی است.

فهرست مقالات این شماره فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی به شرح ذیل است:

تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی (از تغییر نام نشریه تا تغییر در اهداف، رویکرد و محتوا)
سید حسین صفائی؛ محمد درویش زاده

تزاحم قرار منع تعقیب با قرار موقوفی تعقیب: با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
میلاد امیری

استثنائات وارده بر «اصل علنی بودن دادرسی» در حقوق ایران، اسناد حقوق بشری و اساسنامه دادگاه‌های بین‌المللی
امیر بارانی بیرانوند؛ عفت احمد زاده

میانجی‌گری کیفری در حقوق ایران و چالش‌های روبرو؛ با رویکردی به کشور اندونزی
محمد جوان بخت؛ پریسا کریمی؛ کیومرث کلانتری درونکلا

ماهیت حقوقی سهام با تأکید بر نظریه‌‌های حق مالکانه (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)
پریسا خدایاری؛ محمود پاکباز کتج

مطالعه‌ تطبیقی چرایی وقوع جرایم و تخلفات انتظامی مهندسان و تبیین سیاست‌های پیشگیرانه از منظر جامعه‌شناسی ‌جنایی
محمدرضا داراب پور؛ رجب گلدوست جویباری

مسئولیت مدنی ناشی از دعاوی تصرف در حقوق انگلستان و امکان اقتباس از آن در حقوق ایران
سیاوش ستوده؛ علیرضا لطفی دودران؛ مظفر باشکوه؛ ابراهیم نوشادی