بایگانی بر اساس تگ "استقلال دستگاه قضایی"

مشارکت پژوهشکده حقوق و قانون ایران در برگزاری نشست علمی «استقلال دستگاه قضایی»

استقلال دستگاه قضایی

انجمن حقوق‌شناسی، خانه اندیشمندان علوم انسانی و پژوهشکده حقوق و قانون ایران، نشست علمی با عنوان «استقلال دستگاه قضایی: آسیب‌شناسی، بایسته‌ها و کارکردهای آن در نظام حقوقی ملی» را برگزار خواهند کرد. سخنرانان (بر اساس حروف الفبا) نجات‌الله ابراهیمیان: عضو اسبق شورای نگهبان و قاضی پیشین دادگستری محمدباقر الفت: معاون منابع انسانی و امور فرهنگی […]