بایگانی بر اساس تگ "انجمن ناشران دانشگاهی ایران"

انتشارات داد و دانش به عضویت انجمن ناشران دانشگاهی ایران درآمد.

 انتشارات داد و دانش به مدیرمسئولی محمد درویش زاده در سال ۱۳۸۹ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت گرفته و تاکنون حدود ۷۰ عنوان کتاب منتشر کرده است. زمینه اصلی فعالیت این موسسه انتشار کتاب حقوقی است به دنبال درخواست عضویت انتشارات داد و دانش از انجمن ناشران دانشگاهی انجمن مذکور با تقاضای […]