بایگانی بر اساس تگ "دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران"

بازدید دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران از پژوهشکده حقوق و قانون ایران

دکتر محسن محبی، دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، از پژوهشکده حقوق و قانون ایران بازدید کرد.در این بازدید که در مورخ ۲۴ فروردین ماه ۹۸ برگزار شد، برخی از فعالیت ها و دستاوردهای این پژوهشکده ارائه شد و در زمینه همکاری متقابل، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.