بایگانی بر اساس تگ "دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم"

بازدید هیات دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم از پژوهشکده حقوق و قانون ایران

بازدید هیات دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم از پژوهشکده حقوق و قانون ایران

دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روز سه‌شنبه مورخ ۱۷ بهمن ماه سال ۱۴۰۲ با حضور اعضای هیات محترم، اقدام به بازدید از پژوهشکده حقوق و قانون ایران نمود. این بازدید همراه با بررسی از فعالیت‌ها و پروژه‌های این پژوهشکده برگزار گردید. در طول این جلسه هیات مزبور، ضمن […]