بایگانی برچسب "دکتر محسن محبی"

بازدید دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران از پژوهشکده حقوق و قانون ایران

دکتر محسن محبی، دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، از پژوهشکده حقوق و قانون ایران بازدید کرد.در این بازدید که در مورخ ۲۴ فروردین ماه ۹۸ برگزار شد، برخی…...

1398-01-25