بایگانی بر اساس تگ "دکتر مهدی محقق"

بازدید دکتر مهدی محقق از پژوهشکده حقوق و قانون ایران

جناب آقای دکتر مهدی محقق ، فقیه، ادیب و استاد دانشگاه و مدیر موسسه مطالعات اسلامی و همسر ایشان سرکار خانم دکتر نوش آفرین انصاری از پژوهشکده حقوق و قانون ایران بازدید کردند.این بازدید روز سه شنبه ۱۶ دی ماه از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه شروع شد تا ساعت ۱۶ به طول انجامید. آقای […]