بایگانی بر اساس تگ "لایحه اصول و قواعد قانون نویسی"

بررسی و ارزیابی لایحه اصول و قواعد قانون نویسی

بررسی و ارزیابی لایحه اصول و قواعد قانون نویسی

لایحه اصول و قواعد قانون‌نویسی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه و فرایند بررسی آن در کمیسیون لوایح دولت انجام شد. لایحه مزبور مشتمل بر ۱۳۷ ماده بوده و در شش باب تنظیم شده و هر باب مشتمل بر اصول متعدد است و در دستور کار کمیسیون لوایح دولت قرار دارد. وزیر دادگستری بررسی و […]