بایگانی بر اساس تگ "مهدی فاضلی"

کرسی علمی «گستره حجیت علم قاضی در امور کیفری» برگزار شد.

کرسی علمی «گستره حجیت علم قاضی در امور کیفری»» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. ارائه کننده: مهدی فاضلیقاضی دادگستری و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم ناقدین: (به […]