بایگانی بر اساس تگ "نرم افزار مدیریت پژوهش دانشنامه های حقوقی"

نرم افزار مدیریت پژوهش دانشنامه های حقوقی

نرم افزار مدیریت پژوهش دانشنامه های حقوقی

این نرم افزار در راستای مدیریت پژوهش های دانشنامه نگاری توسط واحد فناوری اطلاعات مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی طراحی،پیاده سازی و اجرایی شده است. نمایی از محیط نرم افزار: