تدوین دانشنامه حقوق ثبت احوال

۱۴۰۱/۰۵/۱۸
ف
ف

در رابطه با اهمیت دانشنامه و دانشنامه‌نگاری به صورت کلی، دو شاخص مستندوجود دارد. شاخص اول، جایگاه دانشنامه‌نگاری در نقشه جامع علمی کشور است و شاخص دوم، تأکید و توجهی است که در عمل به دانشنامه نگاری شده است. در این راستا، پژوهشکده حقوق و قانون ایران در سال۱۳۹۶ طرح پژوهشی تدوین دانشنامه حقوقی ثبت احوال را تدوین و به تصویب شورای عالی علوم و تحقیقات (عتف) وزارت علوم رساند. این طرح پژوهشی در سال۱۳۹۷ منتهی به قرارداد پژوهشی با سازمان ثبت احوال شد. در اجرای قرارداد مذکور، دانشنامه حقوق ثبت احوال با مشارکت بیش از ۳۰ نفر اعم از نویسنده، ارزیاب و داور علمی، مشاوران سازمانی و… مشتمل بر ۳۳۶ مقاله ویژه حقوق ثبت احوال تدوین و در مراسمی با حضور رئیس وقت سازمان، مدیران ستادی و استانی سازمان ثبت احوال کشور و رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران از آن رونمایی شد.

مطالب مرتبط