گزارش پژوهشی ارزیابی پیش نویس تصویبنامه تنقیحی در موضوع تخلفات اداری

۱۴۰۱/۰۵/۲۶
ف
ف

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای تکالیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن، اقدام به تهیه پیش‌نویس تصویبنامه تنقیحی در موضوع تخلفات اداری نموده است. مدیرکل حوزه وزارتی وزارت دادگستری طی نامه شماره ۱۲۴۸۳ مورخ ۷/۴/۱۴۰۰ دستور مورخ ۵/۴/۱۴۰۰ وزیر محترم دادگستری مبنی بر بررسی این پیش‌نویس توسط پژوهشکده حقوق و قانون ایران را ابلاغ کرد. این پژوهش در اجرای دستور فوق تهیه شده و حاوی نتایج بررسی و ارزیابی مصوباتی است که در پیش‌نویس تصویب‌نامه تنقیحی در موضوع تخلفات اداری معتبر اعلام شده است.

مطالب مرتبط