بررسی و ارزیابی پیش‌نویس لایحه ثبت اشخاص حقوقی

۱۴۰۱/۰۷/۲۰
ف
ف

لایحه ثبت اشخاص حقوقی، توسط قوه قضاییه شامل ۳۸ ماده و ۲۰ تبصره در سال ۱۳۹۸ تهیه شد و پس از بررسی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در دستور کار کمیسیون لوایح هیأت دولت قرار گرفت و در ادامه برای بررسی بیشتر از سوی وزیر محترم دادگستری به پژوهشکده حقوق و قانون ایران ارجاع شد.

 

نتایج ارزیابی این لایحه در قالب ۸۰ پاورقی ذیل هر ماده یا تبصره درج شده است. از این تعداد ۴۸ مورد پیشنهاد اصلاح ماده یا تبصره، ۲ مورد پیشنهاد حذف ماده و تبصره و ۵ مورد پیشنهاد الحاق ماده یا تبصره بوده است (یک ماده، یک بند و سه تبصره) و ۲۵ مورد نیز هیچ پیشنهاد اصلاحی مطرح نشده است.

مطالب مرتبط