شماره هفدهم فصلنامه دانشنامه های حقوقی منتشر شد.

۱۴۰۲/۰۱/۰۲
ف
ف

شماره هفدهم (زمستان ۱۴۰۱) فصلنامه دانشنامه های حقوقی به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران منتشر شد. نشریه مزبور با شیوه داوری بسته و دوسو ناشناس و با گستره دسترسی آزاد منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط پژوهشی برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث حقوقی در زمستان ۱۳۹۷ پایه گذاری شده است. نشریه مزبور تلاش می‌کند پیشرفت های صورت گرفته در حوزه حقوق را انعکاس داده و با تمرکز بر انتشار مقالات با کیفیت، یافته های مرتبط با موضوعات مهم حقوقی را گزارش دهد.

فهرست مقالات این شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی به شرح ذیل است:

چالش‌های رسیدگی اتهامی در نظام دادرسی ایتالیا و ایران
علی افراسیابی

واکاوی حق اختلاف صلاحیت دادسرا در برابر دادگاه از منظر آغاز تحقیقات مقدماتی؛ پایانی بر اختلاف در رویه قضایی
حمید افکار

تحلیل وضعیت قراردادی کفیل‌های حرفه‌ای در مراجع قضایی، چالش‌ها، راهکارها
سجاد جان محمدی

تأثیر بطلان و انحلال عقد بر شرط ضمن آن
قاسم محمدی؛ محمدهادی جواهرکلام؛ مرتضی جمالی

ماهیت حقوقی و کارکردهای اقتصادی قراردادهای توزیع
محسن قاسمی

پیدایش و سیر تحولات نظریه علت تعهد در تاریخ حقوق فرانسه
سید احمدعلی هاشمی؛ امید توکلی کیا

مطالب مرتبط