شماره هجدهم فصلنامه دانشنامه های حقوقی منتشر شد.


شماره هجدهم فصلنامه دانشنامه های حقوقی با صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران به چاپ رسید. این نشریه که به منظور فراهم نمودن محیط پژوهشی برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث حقوقی در زمستان ۱۳۹۷ پایه گذاری شده بود، به شیوه داوری بسته و دوسو ناشناس منتشر می‌شود و امکان دسترسی آسان و رایگان به آن از طریق سایت نشریه و بانک های نمایه سازی نشریات علمی را فراهم کرده است. هدف اصلی این نشریه، فراهم کردن یک محیط پژوهشی مناسب برای پژوهشگران ملی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث حقوقی است.

فصلنامه دانشنامه های حقوقی تلاش می‌کند تا تحولات و پیشرفت‌های حاصل در حوزه حقوق را منعکس کند. براساس این هدف، نشریه به انتشار مقالات با کیفیت و گزارش یافته‌های مرتبط با موضوعات مهم حقوقی می‌پردازد.

نشریه مزبور با تمرکز بر مباحث برجسته و به روز، فصلنامه دانشنامه های حقوقی سعی در ارائه اطلاعات کاربردی و دقیق به پژوهشگران و علاقه‌مندان حقوق دارد.

فهرست مقالات این شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی به شرح ذیل است:

فضیلت در دسترس بودن قاضی
سید حسین صفائی؛ محمد درویش زاده

رسیدگی شکلی دیوان عدالت اداری بر آرای کمیسیون‌های شبه قضایی
محمد پرسا؛ حدیثه داودی

واکاوی حق دفاع درمحاکم در نظام حقوقی ایران با تاکید برقانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب کار و تاثیر آن بر نهاد وکالت دادگستری
سمیه تکلو

دادرسی فوری در دعاوی خانوادگی
سیدمهدی کاظمی

بررسی دو پرونده درباره عدم النفع
عباس میرشکاری؛ سعید مددی

جایگاه اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در هویت بخشی و تثبیت شخصیت اشخاص حقوقی
محمدرضا پاسبان؛ جمیل میلانی

بازشناسی الگوی ارتباطی قاضی و ضابط قضائی در نظام رسیدگی کیفری
سید فاضل نوری؛ نسترن آقایی