درخواست برگزاری کرسی علمی

امکان ثبت درخواست برگزاری کرسی علمی – ترویجی برای صاحب نظران حقوقی فراهم شد.

۱۴۰۳/۰۱/۰۸
ف
ف
درخواست برگزاری کرسی علمی حقوقی

در سال های گذشته گذشته، پس از صدور مجوز دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی، کارگروه تخصصی حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران جهت برگزاری کرسی های علمی تشکیل شد. به موجب این مجوز، پژوهشکده حقوق مسئولیت برگزاری کرسی‌های علمی ترویجی را مستقلاً عهده دار شد.

لازم به یادآوری است که برای ارائه دهندگان کرسی های علمی گواهینامه معتبر صادر می شود. این گواهی بر اساس بند ۱۴ از ماده ۶ (فعاليت های پژوهشی و فناوری) جدول شماره ۳-۱ و بند ۱۵ از ماده ۶، جدول ۳-۲ آیين نامه ارتقاء مرتبه اعضای هيأت علمی، دارای امتیاز پژوهشی است. همچنین به ناقدین و مدیر جلسه نیز گواهی معتبر اعطا می شود که برای آن ها هم در «آیين نامه ارتقاء مرتبه اعضای هيأت علمی» امتیاز پیش بینی شده است.

پژوهشگران گرامی هر گونه سوال در خصوص برگزاری کرسی های علمی را می توانند با شماره ۶۳۸۷۰۰۰۰ (داخلی ۷) مطرح نمایند.

مطالب مرتبط