بایگانی بر اساس تگ "غزه"

اعلام آمادگی پژوهشکده حقوق درباره برگزاری کرسی های علمی در موضوع بسترسازی، شناسایی امکان سنجی تعقیب حاکمان فعلی اسرائیل در دیوان کیفری بین المللی

امکان سنجی تعقیب حاکمان فعلی اسرائیل

توصیه ای که می گوید «اگر در بند خدا نیستید، در دنیایتان آزاده باشید» پندی فرازمانی و فرازمینی است. اکنون که قریب به ۱۴ قرن از آن ندای حسین مظلوم در گوش بشریت می گذرد، بیش از آن زمان و بیش از آن زمین، بشر محتاج به عمل کردن به آن است. کاش سردمداران نظام […]