ارزیابی پیش نیازهای توانمندسازی قانونی سازمان تعزیرات حکومتی

۱۳۹۷/۰۶/۲۰
ف
ف

صورت مساله

نوسانات اقتصادی بهار ۹۷ انتظارات عمومی برای ایفای نقش موثر سازمان تعزیرات حکومتی را افزایش داده است. سازمان مزبور با درک دقیقی از موقعیت کنونی سه مجموعه متن پیشنهادی را تهیه کرده است و برای تامین نیازهای قانونی و ایفای نقش موثر سازمان ارائه داده است. وزیر محترم دادگستری در ارجاع مورخ۴/۵/۹۷ ارزیابی، اصلاح و تکمیل این متون را به دو نفر از مشاوران محول کرده اند تا زیر نظر گروه مشاوران علمی اقدام کنند. مشخصات این سه مجموعه به شرح زیر است:
– مجموعه اول خطاب به آقای دکتر واعظی رئیس دفتر محترم رئیس جمهور بوده و در ۷ صفحه تنظیم شده است.

– مجموعه دوم خطاب به آقای دکتر نهاوندیان معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور بوده و در همان ۷ صفحه تنظیم شده است.

– مجموعه سوم خطاب به آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در ۱۶ صفحه تنظیم شده است.

 

دانلود ضمیمه

مطالب مرتبط