مطالعه موردی عضویت اقلیت مذهبی در شورای اسلامی شهر یزد از منظر حقوقی


توصیف قضیه

آقای سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد ابتدا در سال ۱۳۹۲ به عضویت در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر یزد انتخاب شد و سپس در سال ۱۳۹۶ به عنوان نفر هفتم بار دیگر به عضویت این شورا انتخاب شد.

عضویت آقای سپنتا نیک نام که در سال ۱۳۹۶ به عنوان نفر هفتم با ۲۲۰۰۰ رأی به شورای اسلامی شهر یزد راه یافته بود، پس از شکایت آقای علی اصغر باقری، نامزد اصولگرا و شکست خورده انتخابات به دلیل زرتشتی بودن او توسط شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری معلق شد. مستند شعبه مزبور، مسلمان نبودن وی اعلام شده است. علی اصغر باقری در انتخابات ۱۳۹۶ شکست خورده بود و با کسب بیش از ۷۰۰۰ رأی نفر چهل و پنجم انتخابات شده بود. قانون انتخابات شوراها در خرداد ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و حدود سه هفته بعد از سوی شورای نگهبان تأیید شده بود و پس از آن نیز اصلاحاتی داشته است. ماده ۲۶ این قانون، شرایط انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام را تعیین کرده است. بر اساس بند ج ماده ۲۶ قانون مذکور، «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه» یکی از شرایط لازم برای انتخاب شوندگان است. همچنین بر اساس تبصره یک ماده ۲۶ این قانون «اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند و …»

با توجه به اینکه موضوع مطروحه در سطوح رسانه‌ای بازتاب گسترده‌ای داشته و توسط جناح‌های سیاسی، احزاب و گروه‌ها، مورد بحث و بررسی و تعارض آرا قرار گرفته و زمینه معرکه‌الآراء و مباحث مختلف را پدید آورده است، پژوهشکده حقوق و قانون ایران در این تحقیق موضوع مزبور را بررسی و پیشنهاد لازم به مراجع قانونگذاری ارائه کرد.

دانلود ضمیمه