مستند فقهی قانون مدنی


مجموعه «مستند فقهی قانون مدنی» در دوازده مجلد و به زبان عربی و با استناد به بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب فقهی و استدلالی توسط پژوهشکده حقوق و قانون ایران تالیف گردیده است. این کتاب مراحل تحصیل مدارک شرعی (فقهی و حدیثی و قرآنی) قانون مدنی را برای جامعه حقوقی بسیار سهل و در دسترس کرده است و باعث می‌شود حقوقدانان و حقوقخوانان به مستندات و مدارک فقهی هر ماده از قانون مدنی آشنایی و دسترسی پیدا کنند چراکه براى فهم دقیق مواد قانونى، دانستن مبانى ومنابع معتبر فقهى آنها لازم است.

به‌طورکلی میتوان مخاطبین این مجموعه را ،دادرسان دادگاه‌ها،وکلا دادگستری، دانشجویان، کارشناسان حقوقی،اساتید درس خارج حوزه علمیه و محققان و طلابی دانست که اشتغال به درس خارج فقه دارند.این مجموعه دو کاربرد متفاوت دارد و لذا دو دسته مخاطب کاملا متفاوت نیز دارد.

کاربرد اول این مجموعه استفاده‌های عملی و استناد به متون فقهی است.مخاطبان این کاربرد قضات و وکلای دادگستری هستند. همچنین دانشجویان حقوقی نیز برای انجام مطالعات فقهی میتوانند مخاطب و استفاده کننده این اثر باشند.

کاربرد دوم این مجموعه استفاده‌های پژوهشی و مطالعات انتقادی است.مخاطبان این کاربرد استادان درس خارج فقه در حوزه علمیه و استادان و پژوهشگران حقوقی هستند که با دسترسی سریع به منابع و مآخد معرفی شده در این پژوهش می‌توانند به نقد و بررسی و تحلیل فقهی مواد قانون مدنی و دانش پیرامونی آن بپردازند.

اهداف

 • رفع إبهام از مواد قانونی در موارد سکوت و إجمال آن.
 • فهم دقیق مواد قانون مدنی.
 • دسترسی سریع و آسان به مبانی و مدارک اصلی قانون مدنی.
 • امکان تقویت ملکه اجتهاد به روشی آسان برای قضات محترم.

امکان تقویت ملکه اجتهاد به روشی آسان برای قضات محترم. تلاش پژوهشکده حقوق و قانون ایران در این مجموعه بر این بود که برای تک تک مواد قانون مدنی مستنداتی از منابع فقهی شناسایی و ارائه کند.

فهرست مجلدات این مجموعه به شرح ذیل است:

 • جلد اول: از ماده ۱ الی ماده ۱۸۲ قانون مدنی
 • جلد دوم: از ماده ۱۸۳ الی ماده ۲۶۳ قانون مدنی
 • جلد سوم: از ماده ۲۶۴ الی ماده ۳۲۷ قانون مدنی
 • جلد چهارم: از ماده ۳۲۸ الی ماده ۳۹۵ قانون مدنی
 • جلد پنجم: از ماده ۳۹۶ الی ماده ۴۵۷ قانون مدنی
 • جلد ششم: از ماده ۴۵۸ الی ماده ۵۴۵ قانون مدنی
 • جلد هفتم: از ماده ۵۴۶ الی ماده ۶۵۵ قانون مدنی
 • جلد هشتم: از ماده ۶۵۶ الی ماده ۷۵۱ قانون مدنی
 • جلد نهم: از ماده ۷۵۲ الی ماده ۸۶۰ قانون مدنی
 • جلد دهم: از ماده ۸۶۱ الی ماده ۹۵۵ قانون مدنی
 • جلد یازدهم: از ماده ۹۵۶ الی ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی
 • جلد دوازدهم: از ماده ۱۱۲۰ الی ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی