دانشنامه آنلاین، تخصصی و رایگان «ویکی حقوق»


ویکی حقوق، دانشنامه ای تخصصی است که توسط «پژوهشکده حقوق و قانون ایران» بنیانگذاری و پشتیبانی می‌شود. تولید محتوا و مدیریت این دانشنامه آنلاین برعهده تیمی از پژوهشگران این پژوهشکده است. پایگاه اینترنتی ویکی حقوق به آدرس wikihoghoogh.net در صدد است تا دانشنامه ای جامع و رایگان را با شعار «حقوق را جدی بگیریم» و با هدف توسعه اطلاعات حقوقی برای آحاد جامعه و دسترسی به رفرنسهای تخصصی برای جامعه حقوقی فارسی زبان تهیه کند.

ویکی حقوق یک دانشنامه آزاد نیز هست؛ یعنی هر شخصی می‌تواند مطالب آن را اصلاح، بروزرسانی یا گسترش دهد. اما تمامی این ویرایش‌ها باید بر اساس منابع معتبری باشد که توسط پژوهشکده حقوق و قانون ایران تأیید می‌شود . در انتهای سال ۱۴۰۱، تعداد مقالات این دانشنامه از ۱۰.۰۰۰ عنوان عبور کرد .

ضرورت تأسیس این دانشنامه در جامعه ایران به شدت محسوس بود. گرچه تاکنون کتابهای مختلفی با محوریت دانشنامه نگاری» تألیف شده اند، اما تفاوت‌های بسیاری با ویکی حقوق دارند؛ نظیر قابلیت توسعه و به روزرسانی مستمر روزانه و تمرکز بر موضوع حقوق و تأمین نیازهای اطلاع یابی آحاد جامعه پایگاه تخصصی ویکی حقوق به عنوان اولین و تنها دانشنامه تخصصی حقوقی آنلاین، محدوده فعالیت خود را حول ۶ محور تعیین کرده است:

  • تدوین مقالات دانشنامه ای بر اساس شماره مواد قانونی
  • تدوین مقالات دانشنامه ای برای اصطلاحات تخصصی حقوقی
  • معرفی اطلاعات شناسنامه ای کتب مرجع حقوقی
  • معرفی نام آوران حقوق ایران و بین الملل (اساتید، قضات، وکلا و پژوهشگران برجسته)
  • معرفی سارمان‌های حقوقی و قضایی اعم از دولتی و خصوصی
  • معرفی دانشکده‌های حقوق ایران و جهان

در حال حاضر محور اول این پروژه که پیرامون دانشماده نگاری بوده در قسمت قوانین مادر حقوق خصوصی و قوانین مادر حقوق جزا رو به اتمام است. با این توضیح که در بخش حقوق خصوصی، نگارش تمامی مواد قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، قانون تجارت، قانون حمایت خانواده انجام شده است. در بخش دانشماده نگاری قوانین مادر حقوق جزا نیز، تمامی مواد قانون مجازات سال ۱۳۹۲، کتاب تعزیرات قانون مجازات ۱۳۷۵، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز نگارش شده است. نگارش دانشماده‌های گرایش حقوق عمومی با تمرکز بر قانون اساسی، قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به پایان رسیده است.

در حال حاضر نیز مقالات دانشنامه ای قوانین خاص نظیر قانون ثبت اسناد و املاک، قانون تجارت الکترونیکی، قانون تامین اجتماعی، قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندانریال قانون امور حسبی، قانون اجرای احکام مدنی و قانون کار در دست نگارش است.

چشم اندازهای پیش بینی شده برای این دانشنامه تخصصی عبارت است از :

  • افزایش تولید دانش بومی حقوق تا سقف دویست هزار مقاله دانشنامه‌ای
  • تسریع و تسهیل در گردش اطلاعات و اطلاع یابی‌های حقوقی
  • ارتقای تعداد رفرنسها به دو میلیون ارجاع
  • ارتقای سطح پوشش رشته‌های حقوقی به یکصد رشته حقوقی