بایگانی برچسب "مدیریت دانش پیرامونی مواد قانونی"

 مدیریت دانش پیرامونی مواد قانونی

پژوهشکده حقوق و قانون ایران در سال ۱۳۸۹، اولین پروژه خود را با محوریت مدیریت دانش پیرامونی مواد قانونی با عنوان “دائره المعارف حقوق و قانون ایران” (حقا) آغاز کرد.…...

1402-04-05