بایگانی بر اساس تگ "مدیریت دانش پیرامونی مواد قانونی"

 مدیریت دانش پیرامونی مواد قانونی

پژوهشکده حقوق و قانون ایران در سال ۱۳۸۹، اولین پروژه خود را با محوریت مدیریت دانش پیرامونی مواد قانونی با عنوان “دائره المعارف حقوق و قانون ایران” (حقا) آغاز کرد. در این پروژه قریب به ده هزار ماده قانونی به عنوان موضوع و محدوده پژوهش تعیین شد. محققین و پژوهشگران این پژوهشکده، با فیش برداری […]