شاخه بندی دانشنامه‌های حقوقی و پدیداری حقوق مضاف


شاخه‌بندی دانشنامه‌های حقوقی برای ۶۶ عنوان تخصصی حقوقی و پدیداری حقوق مضاف نیز از دیگر فعالیت‌های پژوهشکده حقوق است. برای انجام این کار، ابتدا مطالعات امکان‌سنجی و شاخه بندی حقوق انجام شد، این پژوهش با این پیش‌فرض انجام شد که «هررشته ای که دارای دست‌کم ۲۵۰ اصطلاح تخصصی با سابقه تعریف‌شد در آثار تخصصی باشد، نیازمند تدوین دانشنامه تخصصی به‌عنوان یک رشته حقوقی مستقل خواهد بود».

نتیجه این پژوهش، شناسایی بیش از ۱۱۰٬۰۰۰ عنوان مدخل در رشته‌های مختلف حقوقی بود که درنهایت منتج به تنظیم ۶۶ جلد به‌عنوان کتابچه و مدخل‌نامهٔ هر یک از رشته‌های حقوقی شد. یکی دیگر از نتایج این پژوهش، پدیداری “حقوق مضاف”است. نظیر حقوق انرژی‌های پاک، حقوق میراث فرهنگی، حقوق توریسم، حقوق حمل و نقل، حقوق راه‌ها، حقوق تاریخ پرونده‌های ملی، حقوق تغذیه، حقوق کشاورزی و…

شاخه‌بندی دانشنامه‌های حقوقی (در صفحه قبل) فقط بر اساس فرضیه تحقیق انجام شده است. یعنی معیار در ایجاد یک شاخه یا رشته حقوقی که نیازمند دانشنامه است، فقط تحقق حداقل نصاب ۲۵۰ مدخل تخصصی است. به‌عبارت دیگر رابطه موضوعی یا اصلی و فرعی بین این شاخه‌ها برقرار نیست.

نتیجه امکان‌سنجی برای شاخه‌بندی دانشنامه‌های حقوقی عبارت از این بود که:

  • اوّلاً: بیش از ۵۰ رشته حقوقی نیازمند تدوین دانشنامه است.
  • ثانیاً: در سایر رشته‌های حقوقی لازم است مطالعات راجع به شناسایی اصطلاحات تخصصی ادامه یابد و به محض کسب حداقل استاندارد، لازم خواهد بود که نگارش دانشنامه آن رشته‌ها در دستور کار قرار گیرد.