بایگانی پژوهش‌های انجام شده

مستند فقهی قانون مدنی

مجموعه «مستند فقهی قانون مدنی» در دوازده مجلد و به زبان عربی و با استناد به بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب فقهی و استدلالی توسط پژوهشکده حقوق و قانون ایران تالیف گردیده است. این کتاب مراحل تحصیل مدارک شرعی (فقهی و حدیثی و قرآنی) قانون مدنی را برای جامعه حقوقی بسیار سهل و در دسترس...

1402-04-05

تجربه زیسته اصل ۱۶۰ قانون اساسی

پژوهش «تجربه زیسته اصل ۱۶۰ قانون اساسی» توسط گروه پژوهشی مطالعات تاثیر اجتماعی قوانین پژوهشکده حقوق و قانون ایران در دست انجام است. در این پژوهش با تمامی افرادی که…...

1401-06-23

بررسی و ارزیابی لایحه اصول و قواعد قانون نویسی

لایحه اصول و قواعد قانون‌نویسی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه و فرایند بررسی آن در کمیسیون لوایح دولت انجام شد. لایحه مزبور مشتمل بر ۱۳۷ ماده بوده و در…...

1400-08-16

نظام مدیریت نمایندگی ها در وزارت دادگستری

مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد. در راستای انجام بخشی از…...

1397-07-02

روش شناسی و نیازسنجی اصلاح قانون ثبت احوال

مقدمه شناخت دقیق و جامع از نیازهای واقعی و موجود برای بازنگری و اصلاح قانون ثبت احوال، به عنوان دغدغه ای برای مسوولان و مدیران سازمان ثبت احوال، منتهی به…...

1397-07-02

مدخل نامه حقوق ثبت احوال

مقدمه سازماندهی دانش و تعیین مرزهای دانش مستلزم وجود دانشنامه های تخصصی است. برای غلبه بر مشکلاتی نظیر مکررنویسی، تقلیدگری علمی، سطحی نویسی، خطانویسی و فراتر از اینها، سرقت های…...

1397-07-02