بایگانی پژوهش‌های انجام شده

پژوهش رهیافت حقوقی – تاریخی بر حقوق های نامتعارف

پژوهش رهیافت حقوقی – تاریخی بر حقوق های نامتعارف

پژوهش رهیافت حقوقی – تاریخی بر حقوق های نامتعارف پیشنهاد ماده واحده دو فوریتی بر مبنای دکترین منع ذی نفعی در موقعیت امانی بیان مسأله: بحران حقوق های نامتعارف و خلأ قانونی افشاگری حقوقهای نامتعارف نشان داد که در حوزه‌های خاصی همچون بیمه، بانک و برخی حوزه‌های اقتصادی، حقوقهایی پرداخت شده است. این پرداختها در […]