بایگانی دستاوردهای پژوهشکده

گزارش عملکرد قوه قضائیه در سال ۱۳۹۶

سرآغاز با حمد و سپاس به پیشگاه ایزد منان و درود بر پیامبر رحمت و ائمه هدی صلوات الله علیهم اجمعین. به روان پاک شهدای گرانقدر انقلاب و امام شهیدان درود میفرستم. نام و یاد شهدای هفتم تیر و دستگاه قضایی خاصه سید شهدای انقلاب و معمار دستگاه قضایی شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی […]


مطالعه موردی در خصوص تعارض ادله منع تجسس با انجام وظایف شغلی ماموران هسته های گزینش

بیان مسأله یکی از محرمات مسلم و قطعی در اسلام تجسس و تفتیش از اسرار و امور پنهانی و به طور کلی «ورود به حریم خصوصی افراد» است این در حالی است که مأموران گزینش برای اطلاع از وضعیت فرد مورد گزینش ناچارند بررسی هایی انجام دهند تا اطلاعات کلی از سطح و وضع اخلاقی، […]


گزارش پژوهشی طراحی شاخصهای نوین عملکردی قوه قضائیه

حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه با سالم و احترام؛ نظر به اینکه حسب الامر جنابعالی و رویه رایج، قرائت گزارش عملکرد قوه قضائیه در حضور رؤسای سه قوه به اینجانب محول شده است و با هدف اطلاع رسانی هر چه دقیق تر و اثربخش تر از فعالیتهای جهادگونه آن قوه محترم، […]


مطالعه موردی اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رابطه با تبصره ۳ الحاقی به ماده ۳۵۳ قانون آ.د.ک

مقدمه انتشار اسامی محکومان و متهمان پرونده های اقتصادی کلان، موضوع تبصرۀ مادۀ ۳۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲ از موضوعات بحث برانگیز و چالشی در حوزه حقوق داخلی ایران است. نمود خارجی این بحث در سخنان سخنگوی محترم قوه قضائیه در تاریخ های ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ و آذر ماه ۱۳۹۶ مشهود است. مطابق اصل ۱۶۵ […]


شیوه نامه تشکیل جلسات گروه متمرکز مسأله یابی

اشاره بر اساس مصوبه ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ گروه مشاوران علمی وزیر دادگستری به منظور ارتقای عملکرد این گروه و افزایش تاثیرگذاری وزارت دادگستری در مسایل جاری کشور، شیوه نامه ای به شرح زیر تدوین شده و اکنون برای ارزیابی گروه مشاوران علمی وزیر دادگستری ارائه میشود. مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه   دانلود ضمیمه


اصلاح ماده ۳۰ قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه در پژوهــش فــوری کــه نتیجــه آن ارائــه میشــود، ایــن ســؤال مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت کـه: «بـرای اصـلاح و بازنگری مــواد ۲۰ تــا ۲۳ قانــون برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی، اجتماعـی و فرهنگـی ایـران، تنفیـذی در مـاده ۳۰ قانـون اجــرای سیاســت های کلــی اصــل چهــل و چهــارم قانــون اساسـی چـه نکاتـی بایـد مدنظـر باشـد؟» بــرای […]


صلاحیت ابتکار لوایح قضائی

عنوان تحقیق: صالحیت ابتکار لوایح قضایی بخش اول- پیشینه تاریخی با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، چینش نهادهای سیاسی تقریباً به صورتی منحصر به فرد انجام شده است و در تجارب سایر کشورها این مدل وجود ندارد، بحث «صالحیت ابتکار لوایح قضایی» که مفهومی جدای از «صالحیت ابتکار لوایح قانونی» میباشد، مورد […]


زبان قراردادهای نفتی در قوانین ملی

چکیده در تحقیقی فوری که نتیجه آن ارائه میشود این سؤال مورد بررسی قرار گرفته است که: آیا میتوان قراردادهای نفتی را به زبان بیگانه بدون نسخه فارسی تنظیم کرد یا نه؟ برای پاسخ به این سؤال لازم است منابع شش گانه حقوق نفت و گاز بررسی شود. این منابع عبارتند از: ۱ -قراردادهای نفتی […]


نظام مدیریت امور تدوین آیین نامه های قانونی توسط وزارت دادگستری

چکیده تحقیق پیش رو به دنبال پاسخ به این سؤالها است که وزارت دادگستری در زمینه تدوین آیین نامه های قانونی چه اقداماتی انجام داده است؟ و اقدامات مزبور چه نقاط قوتی داشته؟ و از چه نقاط ضعفی برخوردار است؟ و برای بهبود و ارتقای وظیفه مزبور چه اقداماتی باید انجام شود؟ این تحقیق با […]


ماده واحده دو فوریتی شناسایی و طراحی شغل دستیار وکیل با هدف کارآفرینی فارغ التحصیلان حقوق

بیان مسأله کارآفرینی یکی از مهمترین دغدغه های دولت و مردم است. حجم عظیم تأکیدات مقام معظم رهبری و مراجع قانون گذاری و اجرایی برای رفع موانع تولید و اشتغال و ظرفیتهای قانونی متعدی، که در این خصوص وجود دارد، امری مسلم و نیاز به شناسایی ایده های کارآفرین را نشان میدهد. یکی از زمینه […]