بایگانی دستاوردهای پژوهشکده

رهیافت حقوقی – تاریخی بر حقوقهای نامتعارف

بیان مسأله: بحران حقوقهای نامتعارف و خلا قانونی   افشاگری حقوقهای نامتعارف نشان داد که در حوزه های خاصی همچون بیمه، بانک و برخی حوزه های اقتصادی، حقوقهایی پرداخت شده است. این پرداختها در باور عمومی جامعه، “نامتعارف” ارزیابی شده است. به گونه ای که دستاویز گروههای سیاسی مختلفی شده است که به نحوی برای […]


مطالعه موردی تعارض سازمانی بین قوای مجریه و قضائیه در برگزاری آزمون استخدامی کارکنان آذر ۱۳۹۶

هوالحق وله الحمد ۱- مقدمه: در این تحقیق، اختلاف و عدم توافق موجود بین قوه قضاییه و قوه مجریه در رابطه با برگزاری آزمون استخدامی کارکنان که در دهم آذر ماه ۱۳۹۶ برگزار شد در قالب مطالعه موردی (case study) توصیف، تحلیل و نتیجه گیری می شود. در توصیف قضیه ابتدا گزارشی از صورت مسأله […]


چشم انداز اقدامات شاخص و نتایج و دستاوردهای وزارت دادگستری در پایان دولت دوازدهم

ریاست محترم جمهوری در آغازین روزهای شروع به کار دولت دوازدهم مقرر کردند که هر یک از وزارتها و اعضای هیأت دولت اوالً؛ برنامه یکصد روز اول کاری خود را ارائه دهند و ثانیاً؛ چشم اندازی از اقدامات شاخص و نتایج و دستاوردهای خود را در پایان دولت دوازدهم تدوین و ارائه کنند. این اقدام […]


گزارش ارزیابی پیش نویس پیوست حکم انتصاب معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری

جناب حاج آقای آوایی وزیر محترم دادگستری با سلام و احترام حسب الارجاع ارزیابی این جانبان به همراه پیشنهادات اصلاحی نسبت به پیوست حکم معاون محترم حقوقی ریاست جمهور در سه بخش تنظیم و تقدیم می شود. بخش اول: نکات توضیحی نسب به منابع و روش انجام کار. بخش دوم: متن پیشنهادات اصلاحی که بصورت […]


تشکیل دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی در بهار ۱۳۹۷

توصیف قضیه از سوی رئیس دفتر و سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری متنی جهت اظهارنظر وزیر دادگستری ارسال شده است. به موجب این متن، پیش نویس ماده واحده ای در ۱۲ بند تهیه شده برای برخورد قاطع و صریح با مرتکبان جرایم بزرگ و مفسدان و اخلالگران اقتصادی. در این متن به ریاست قوه قضائیه […]


اصلاحات پیشنهادی سازمان خصوصی سازی در خصوص دستورالعمل واگذاری های دولتی از طریق مذاکره

چکیده تحقیق در این تحقیق پیش نویس «اصلاح دستور العمل واگذاری های دولتی از طریق مذاکره» در قالب مطالعه موردی به پژوهش گذاشته شده است. پیش نویس مزبور توسط سازمان خصوصی سازی تهیه و به هیأت واگذاری پیشنهاد شده و توسط وزیر دادگستری به این مرکز پژوهشی جهت تحقیق و بررسی محول شده است. حاصل […]


طراحی ساز و کار بهسازی روابط قوه قضائیه با سایر قوا

هوالحکیم ۱ -عنوان تحقیق مطابق نامه شماره ۱۳۶۴۷ مورخ ۲۱/۶/۹۶ وزیر محترم دادگستری بهریاست محترم جمهوری، موضوع مورد نیاز عبارت است از »تهیه و تدوین پیشنهادها و توصیههای بهبود و ارتقای روابط در تمام سطوح بین قوای سه گانه جهت ارائه به جلسه مشترک روسای قوا بهمنظور تصویب و صدور دستور ابالغ «بر این اساس […]


نرم افزار مدیریت پژوهش دانشنامه های حقوقی

نرم افزار مدیریت پژوهش دانشنامه های حقوقی

این نرم افزار در راستای مدیریت پژوهش های دانشنامه نگاری توسط واحد فناوری اطلاعات مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی طراحی،پیاده سازی و اجرایی شده است. نمایی از محیط نرم افزار:


کتابشناسی داوری

اولین ویراست کتابشناسی داوری توسط مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه در بهمن ماه ۱۳۹۳ مورد پژوهش و تدوین قرار گرفت. هم اکنون ویراست دوم این کتابشناسی با دارا بودن بیش از ۵۰۰ عنوان کتاب،مقاله و پایان نامه حوزه داوری تهیه شده است. حاصل این پژوهش علاوه بر طی مراحل چاپ و انتشار عمومی از […]